خدمات حسابداری چیست؟

مسائل زیادی پیش روی کسب و کارها وجود دارد یکی از این موارد، انجام خدمات حسابداری است که به طور مستقیم به تخصص بیزینس مرتبط نیست اما اجرای آن در شرکت الزامی می باشد. این که یک شرکت چگونه باید به حسابداری امور مالی خود بپردازد و بر اجرای آن فائق آید دغدغه بسیاری از شرکت هاست.

در این مقاله به موضوعاتی چون: خدمات حسابداری چیست؟ ، شرکت خدمات حسابداری، انواع خدمات حسابداری، وظایف شرکت های ارائه دهنده خدمات، تعرفه ها و سوالات مهم آن خواهیم پرداخت.

شرکت حسابداری و حسابرسی تراز محاسب ثنا
شرکت حسابداری و حسابرسی تراز محاسب ثنا

خدمات حسابداری چیست؟

این سوالی می باشد که برای خیلی از افراد به وجود می آید، در پاسه به پرسش خدمات حسابداری چیست؟ باید بگوییم که خدمات حسابداری تمامی امور حسابداری مالی یک واحد اقتصادی را شامل می شود. این خدمات از کوچکترین کارهای حسابداری تا مهمترین انها را در بر می گیرد. همه امور و محاسبات مالی با‌توجه به قوانین آن باید صورت گیرد.

به عبارت دیگر، به تمام کارهایی که یک حسابدار در شرکت باید با‌توجه به اصول حسابداری و قوانین اداری انجام دهد خدمات حسابداری گفته می شود.

یک واحد اقتصادی می تواند تمام یا بخشی از خدمات حسابداری خود را به شرکت های حسابداری بسپارد. در بسیاری شرکت ها تمام خدمات حسابداری توسط نیروی داخلی همان شرکت انجام می گیرد.

اهداف خدمات حسابداری چیست؟

خدمات حسابداری شامل تمام فعالیت های مربوط به امور مالی می باشد . این خدمات با تکمیل دفاتر مالی شروع می شود و با هدف تهیه صورت های مالی، تهیه گزارشات مالی، بررسی خروجی مالی شرکت، تهیه ترازآزمایشی و ترازنامه ادامه می یابد. خدمات حسابداری به شما گزارشی از عملکرد خود در بازه زمانی مشخصی ارائه می کند.

شرکت حسابداری و حسابرسی تراز محاسب ثنا
شرکت حسابداری و حسابرسی تراز محاسب ثنا

خدمات حسابداری با اهداف زیر فعالیت می کند:

 • تهیه اطلاعات مورد نیاز مدیران داخلی شرکت
 • اطلاعات لازم برای استفاده کنندگان خارجی نظیر سرمایه گذاران، بانک، اداره مالیات
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده، محاسبه عوارض، بیمه، مالیات
 • ارائه اطلاعات لازم برای بخش های تولید، تصمیم گیری و فروش
 • مستند کردن رویداد های مالی
 • گزارش و تجزیه و تحلیل مالی از عملکرد شرکت

گزارشاتی که با استفاده از خدمات حسابداری به دست می آید نشان دهنده صحت عملکرد شرکت و تناسب آن است. در صورتی که صورت های مالی این گزارشات نشان دهنده سود کافی نباشد، ممکن است زنگ خطری به معنی زیان ده بودن شرکت باشد.

حسابرسی چیست ؟

حسابرسی فعالیتی است که توسط آن، کار بخش حسابداری شرکت، بررسی و خروجی های آن تحت بازرسی قرار می گیرد. با استفاده از حسابرسی، خروجی های تهیه شده در واحد حسابداری بازرسی شده و صحت آنها مورد ارزیابی قرار می گیرد. این فعالیت مورد سنجش قرار می دهد که گزارشات و محاسبات در حسابداری از استانداردهای اصلی تبعیت کنند و محاسبات بدون اشکال انجام شده باشد. مسئولیت صحت صورت های مالی بر عهده بخش حسابرسی می باشد. در صورت بروز ایراد در این محاسبات، موسسه یا شخص حسابرس باید از لحاظ حقوقی پاسخگو باشد.

اهداف خدمات حسابرسی چیست؟

ممکن است افراد به اشتباه یا به عمد در گزارشات حسابداری تغییراتی ایجاد نمایند. این تغییرات می تواند به دلیل اشتباه در محاسبات، یا جرائمی چون فرار مالیاتی و … باشد. خدمات حسابرسی وظیفه دارد با بررسی دقیق صورت های مالی، این خطاها را استخراج نماید و پس از اطلاع رسانی، در صورت اصلاح شدن، صحت آنها را تایید نماید. جلوگیری از بروز اشتباه در محاسبات حسابداری، اصلی ترین هدف حسابرسی می باشد.

بعضی از ادارات جهت تایید گزارشات مالی شرکت مقابل، درخواست اخذ تاییدیه از یک موسسه حسابرسی می نمایند.

تفاوت خدمات حسابداری با خدمات حسابرسی

علی رغم اینکه کارکرد و روش خدمات حسابرسی با خدمات حسابداری یکسان است اما تفاوت های بسیاری در این دو وجود دارد. به طور کلی حسابداری به تهیه گزارشات و محاسبه جزییات هریک می پردازد اما حسابرسی به بررسی صحت عملکرد حسابداری می پردازد. به طور دقیق تر تفاوت خدمات حسابداری با حسابرسی عبارتند از:

 1. حسابداری به تهیه، تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر به صورت دستی یا با استفاده از نرم‌افزار می پردازد. اما حسابرسی با ثبت حسابها کاری نداشته و صحت ثبت ها و اطلاعات خروجی از حسابداری را بررسی می کند.
 2. حسابداری صحت اطلاعات مالی را بررسی نمی کند. به طور مثال با درستی هزینه ها کاری ندارد و فقط به تراز شدن محاسبات دقت می کند. اما حسابرسی منشا اطلاعات مالی را به دقت بررسی می کند.
 3. حسابداری امری مداوم است یعنی اغلب به طور روزانه به ثبت عملیات می پردازد. اما حسابرسی به طور دوره ای مثلا ماهی یکبار یا در پایان سال مالی به بررسی حسابها می پردازد.
 4. حسابرسی تخلفات و اشتباهات مالی را پیدا و گزارش می کند اما رفع آنها بر عهده بخش حسابداری می باشد.

انواع خدمات حسابداری با‌توجه به نوع خدمت

خدمات حسابداری با توجه‌به نوع خدمات مورد نیاز شرکت ها و یا موضوع آنها تقسیم می گردند. امروزه خدمات حسابداری عمدتا توسط شرکت های حسابداری ارائه می شود. مراحل حسابداری مورد نیاز، جایگاه شرکت نسبت به نوپا یا فعال بودن و اقدامات قبلی صورت گرفته در شرکت، بنیان این نوع تقسیم بندی می باشد. در این تقسیم بندی، خدمات حسابداری را بر حسب انواعی که می توانید از شرکت ها کسب نمایید بیان می نماییم:

1. خدمات مشاوره

شرکت خدمات حسابداری با ارائه خدمات مشاوره در زمینه امور مالی می تواند شما را همراهی نماید. واحد اقتصادی که دارای تیم حسابداری ویژه خود است، شرکت های تازه کار و شرکت هایی که اطلاعات محرمانه دارند مشتریان اصلی خدمات مشاوره حسابداری هستند. شرکت حسابداری با ارائه مشاوره مالی و نظارت، درخواست دهنده را همراهی می کند. قراداد شرکت می تواند به صورت موردی یا دائمی برای تمام زمینه ها باشد. شرکت خدمات حسابداری با اعزام حسابدار می تواند به مشاوره حسابداری مشتری بپردازد. به صورت کلی دفتر خدمات حسابداری با ارائه خدمات زیر به مشاوره حسابداری می پردازد:

 • مشاوره در عقد قراردادها
 • مشاوره سرمایه گذاری
 • بررسی صورت های مالی و ارزش گذاری شرکت
 • مشاوره در انتخاب نیروی حسابدار مناسب
 • ارائه پیشنهادات اصلاحی در امور مالی
 • خدمات مشاوره امور اداره کار، تامین اجتماعی و مالیات
 • بررسی حساب ها و رفع مغایرت آنها
 • مطالعه فرایند های مالی و ارائه پیشنهادات اصلاحی

2.  خدمات پشتیبانی

خدمات پشتیبانی را با نام های خدمات عملیاتی، پشتیبانی و فنی نیز می شناسند. در خدمات پشتیبانی، امور راه اندازی سیستم های مالی و اتوماتیک سازی حسابداری به شرکت خاصی برون سپاری می شود. جزییات و پشتیبانی پس از راه اندازی سیستم حسابداری در قرارداد خدمات ذکر می شود. شرکت های ارائه نرم‌افزارهای حسابداری نظیر تراز محاسب ثنا نیز خدمات پشتیبانی و فنی حسابداری را عرضه می کنند. شما می توانید با تهیه نرم‌افزار حسابداری تراز محاسب ثنا، به خوبی عملیات حسابداری خود را انجام دهید. این ردیف خدمات عبارتند از:

 • طراحی سیستم حسابداری، انبارداری، تولید و…
 • راه اندازی و استقرار سیستم حسابداری
 • راه اندازی نرم‌افزار های حسابداری متناسب با فعالیت واحد
 • تهیه سیستم حسابداری برای بنگاه های اقتصادی نوپا

3. خدمات اجرایی

خدمات اجرایی شامل خدمات حسابداری کامل می گردد. در خدمات اجرایی با دریافت تمام امور حسابداری، اغلب خدمات قبلی را نیز دریافت می کنید. شما می تواند همه یا بخشی از امور حسابداری خود را به خدمات اجرایی شرکت های حسابداری بسپارید. شرکت  خدمات حسابداری با اعزام حسابدار امور اجرایی شما را انجام می دهد. لیست خدمات حسابداری اجرایی به شرح زیر می باشد:

 • امور کامل حسابداری شرکت ها
 • تهیه و تنظیم صورت های مالی
 • به دست آوردن لیست بیمه و مالیات، لیست حقوق و دستمزد و ارسال آنها به ادارات مربوطه
 • ارائه خدمات حسابداری به شرکت های خاص و یا شرکت های خارجی فعال در ایران
 • پیگیری کامل امور مالیاتی
 • اجرای پروژه های حسابداری
 • برنامه ریزی و به دست آوردن بهای کالا که جزئی از عملیات حسابداری می باشد
 • و…

4. خدمات 360 درجه

خدمات 360 درجه برخلاف خدمات قبلی، ترکیبی از تمامی خدمات مالی مختلف مورد نیاز در یک شرکت می باشد. انجام خدمات حسابداری و مالیاتی به صورت 360 درجه نیاز به بررسی کامل قبل از اجرا دارد زیرا ممکن است مورد نیاز همه نباشد. این امکان وجود دارد که همه شرکت های حسابداری نتوانند خدمات 360 درجه را ارائه دهند، زیرا بسیاری از آنها به خدمات حسابداری تخصصی تنها در یک یا دو مورد قبیل می پردازند. وظایف شرکت خدمات حسابداری به صورت 360 درجه عبارتند از:

خدمات مالیاتی، خدماتی مالی و حسابداری داخلی، خدمات حسابداری کارکنان و بخش اداری.

انواع خدمات حسابداری با‌ توجه به موضوع

نوع دیگری از تقسیم بندی خدمات حسابداری وجود دارد که در آن وظایف شرکت خدمات حسابداری ، با ‌توجه به موضوع آنها طبقه بندی می گردند. در این تقسیم بندی معیار ارائه خدمات حسابداری و مالی، موضوع و محتوای خدمات می باشد. انواع خدمات حسابداری بر حسب موضوع عبارتند از:

 1. خدمات مالیاتی
 2. خدمات مالی
 3. خدمات اداری کارکنان

در مطالب زیر به معرفی هریک خواهیم پرداخت:

1. خدمات مالیاتی

خدمات حسابداري مالیاتی شامل انجام خدمات تخصصی مالیات همراه با دانش کافی می باشد. این خدمات به دلیل حساسیت و پیچیدگی بالا اهمیت بسیاری دارد. برای انتخاب شرکت خدمات حسابداری مالیاتی، داشتن تجربه بسیار مهم است. خدمات حسابداری مالیاتی صرفا بخش مربوط به امور مالیاتی را در برگرفته و با مابقی حسابهای شرکت شما کاری ندارد. خدمات مالیاتی عبارتند از:

 • ارائه مشاوره درباره چگونگی تعلق گرفت مالیات و معافیت های آن
 • تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات شرکت
 • تهیه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
 • محاسبه مالیات بر درآمد حقوق کارکنان (بخوانید: مالیات بر درآمد چیست؟)
 • تهیه دفاتر قانونی
 • پیگیری مسائل مالیاتی تا رفع هریک
 • تهیه دفاعیه های مالیاتی
 • و …
شرکت حسابداری و حسابرسی تراز محاسب ثنا
شرکت حسابداری و حسابرسی تراز محاسب ثنا

2. خدمات مالی

خدمات مالی حسابداری بیشترین فعالیت حسابداری شرکت را در برمی گیرد. رایج ترین و اصلی ترین نوع حسابداری بوده که نیاز به نظارت کافی نیز دارد. شرکت خدمات حسابداری با اعزام حسابدار متخصص به تمام امور حسابداری، اقدام به پیگیری خدمات مالی و حسابداری می کنند. این خدمات شامل:

 • نظارت کامل بر اسناد حسابداری
 • تهیه گزارش های میان و پایان دوره مالی
 • نظارت مداوم برحساب های مالی
 • انجام امور تخصص حسابداری خدماتی، بازرگانی، تولیدی و …
 • و…

3. خدمات اداری کارکنان

این نوع از خدمات حسابداري شامل حسابداری امور مالی کارکنان و مسائل اداری شرکت می باشد. خدمات حسابداری اداری و کارکنان عبارتند از:

 • امور کارگزینی و استخدام
 • تهیه قرارداد جذب نیرو، انتقال یا پایان همکاری
 • تکمیل و نگهداری پرونده های پرسنل
 • انجام امور بیمه تامین اجتماعی و ارسال لیست بیمه
 • و ….

لیست خدمات حسابداری

اینکه شما یک حسابدار استخدام نمایید یا از شرکتهای حسابداری استفاده کنید تفاوتی در اصل خدماتی که دریافت می کنید ایجاد نمی کند. هر دوی این موارد خدمات مشابهی را به شما ارائه می نمایند. خدمات حسابداری از ثبت اسناد در دفاتر تا تهیه گزارش مالی و اظهارنامه مالیاتی ادامه می یابد. برای آشنایی با خدمات حسابداری، لیست خدمات حسابداری که از شرکت ها دریافت می کنید را در زیر، مطالعه نمایید:

 • اعزام یک یا چند حسابدار برای رسیدگی به امور مالی شرکت
 • انجام امور تخصصی حسابداری خدماتی، تولیدی، پیمانکاری، فروشگاهی و … با‌توجه به نوع فعالیت واحد اقتصادی
 • نظارت و کنترل اسناد حسابداری
 • تهیه و نصب نرم ‌افزارحسابداری مناسب
 • ثبت اسناد و مدارک به طور سیستمی
 • رسیدگی به حساب های معوق
 • بایگانی اسناد حسابداری
 • راه اندازی سیستم های اطلاعات
 • بستن حساب ها و تنظیم صورت های مالی
 • تهیه گزارشات مالی میان دوره و پایان دوره ای

همچنین تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی، پیگیری امور مالیات، ارسال لیست بیمه و … از تعهدات شرکت های حسابداری می باشد.

شرکت خدمات حسابداری چیست؟

با‌توجه به وجود فعالیت های مالی، تمام شرکتها نیاز به انجام امور حسابداری خود دارند. ضرورت هایی چون اطلاع یابی از وضعیت مالی شرکت، پرداخت مالیات و بیمه و قوانین کار و… ایجاب می کند که حسابداری شرکت به طور مشخص انجام گردد. اما نیاز همه شرکت ها یه حسابداری مساوی نیست و این امر سختی های خود را داراست. به عنوان مثال شرکت های تازه کار و کوچک امور مالی زیادی ندارند که برای آن یک حسابدار استخدام نمایند.

 • بعضی حسابدارها تخصص کافی در تمام امور حسابداری را ندارند.
 • سختی انتخاب یک حسابدار کار کشته از بین کارجویان
 • عدم توان مالی برخی شرکت ها برای استخدام یک نیروی حسابدار
 • عدم نیاز به یک نیروی حسابدار تمام وقت با‌توجه به حجم پایین امور مالی

قبل از استخدام یک حسابدار باید نیاز شرکت را به طور کامل سنجید و برطبق آن تصمیم گرفت. برای برطرف کردن مشکلات فوق، شرکت های خدمات حسابداری ایجاد گردیدند.

شرکت حسابداری شرکتی است که به طور تخصصی به ارائه خدمات مالی و حسابداری برای شرکت های دیگر می پردازد. شرکت حسابداری تمام امور تخصصی حسابداری شرکتها را انجام می دهند و در صورت نیاز به ارسال حسابدار برای آن اقدام می کنند.

وظایف شرکت خدمات حسابداری چیست؟

شرکت ها پس از عقد قرارداد خدمات حسابداری، به ارائه خدمات مورد نیاز شرکت شما می پردازند. تمام مسئولیت حسابداری شما برعهده این شرکت خواهد بود. اگر اشتباهی در این محاسبات صورت گیرد عواقب آن صرفا متوجه شرکت خدمات حسابداری خواهد بود. شرکت های حسابداری اغلب شرکت های متخصص و با تجربه هستند. با استفاده از آنها احتمال وقوع خطا را در حساب ها کاهش می یابد. برای آشنایی با خدمات حسابداری شرکت ، لازم است از وظایف شرکت خدمات حسابداری آگاهی یابید. این وظایف عبارتند از:

 • ارائه خدمات مشاوره و حسابداری مالیاتی
 • مشاوره مالی به اشخاص و شرکت ها
 • راه اندازی نرم‌افزار مناسب حسابداری
 • آموزش و پشتیبانی حرفه ای حسابداری

یک شرکت حسابداری ممکن است در یک یا تمامی بخش های فوق فعال باشد.

اهداف شرکت خدمات حسابداری، ساده سازی روند امور حسابداری، کاهش هزینه ها، افزایش سرعت عمل، بالا بردن ضریب اطمینان می باشد.

مهم ترین کارهای شرکت حسابداری

همانطور که بیان شد کار شرکت های حسابداری از دو جنیه مورد تقسیم بندی قرار می گیرد. بُعد خدمات و بعد موضوع.

اگر از بعد خدمات نیاز به استفاده از شرکت های حسابداری داشته باشید شرکت های حسابداری به چهار شکل این کار را برای شما انجام می دهند.

خدمات مشاوره: شما می توانید با اخذ مشاوره در راه اندازی و به کارگیری سیستم های حسابداری از آنها مشاوره بگیرید.

خدمات پشتیبانی: شرکت خدمات حسابداری برای شما خدمات راه اندازی فنی سیستم های حسابداری و رفع ایرادات آن را بر عهده می گیرند. پس از راه اندازی، سیستم به شما تحویل خواهد شد.

خدمات اجرایی: شرکت به شما خدمات حسابداری مالی کامل را ارئه می نماید.

خدمات 360 درجه: تمام امور مالی شرکت شما از خرد تا کلان ترین را دربرمی گیرد.

پس از بررسی روش های مذکور، شرکت حسابداری به اظهار نظر درباره صورت های مالی و نتایج آنها می پردازد.

تمام خدمات بیان شده در بخش خدمات موضوعی حسابداری نیز توسط شرکت های حسابداری ارائه می گردند.

یک شرکت خدمات حسابداری، مشاور خوبی برای ارزیابی عملکرد دوره ای شما می باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا